Grupa Dystrybucyjna Inter-Elektro została utworzona w celu reprezentowania wspólnych interesów hurtowni należących do grupy.

Obecnie do Grupy należy do ponad 30 hurtowni elektrycznych, a ich współdziałanie ma na celu wzmocnienie pozycji całej Grupy jak i poszczególnych jej członków na polskim i europejskim rynku dystrybutorów.

Od 2004 r. Inter-Elektro jest jednym z dwunastu udziałowców międzynarodowej korporacji branży elektrycznej Imelco.

U podstaw dynamicznego rozwoju Inter-Elektro i stałego umacniania swojej pozycji wśród liderów dystrybucji materiałów elektrycznych w Polsce leży bliska współpraca ze wszystkimi wiodącymi dostawcami oraz realizacja szeregu nowych, innowacyjnych projektów.