Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Przedsiębiorstwo Budowlane El-Bud Czesław Stasicki realizuje projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa El-Bud w Sanoku poprzez budowę infrastruktury służącej do produkcji energii z OZE w postaci dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocach 37,1 kW i 39,22 kW” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr XI „REACT-EU” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych, co wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Wartość projektu: 637 855,12 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 432 294,19 PLN